Kontakt

Šlarafija d.o.o.

Bulevar Vudroa Vilsona 8V, Beograd

+381 60 35 00 136

Registarski br. Iz A.P.R. / BD 248343/2006

PIB / 104773053

Br. Tek. računa – Raiffeisen Bank / 265-6530310000234-36

Šifra delatnosti / 3103

Matični broj / 20235799

TELEFONSKO NARUČIVANJE I SAVETOVANJE OKO IZBORA

Dežurni broj telefona koji možete kontaktirati radnim danima i subotom od 10h do 20h:

+381 60 35 00 136

Stojimo Vam na raspolaganju. Vaša Šlarafija.