Kontakt

Šlarafija d.o.o.

Makenzijeva 69, Beograd

+381 11 24 36 820

Registarski br. Iz A.P.R. / BD 248343/2006

PIB / 104773053

Br. Tek. Računa kod Halk banke / 155-37657-44

Šifra delatnosti / 3103

Matični broj / 20235799

TELEFONSKO NARUČIVANJE I SAVETOVANJE OKO IZBORA

Dežurni broj telefona koji možete kontaktirati radnim danima i subotom od 10h do 20h:

+381 60 35 00 136

Stojimo Vam na raspolaganju. Vaša Šlarafija.