Garancija i održavanje

GARANTNI LIST I ODRŽAVANJE – ŠLARAFIJA DUŠECI

Šlarafija dušek predstavlja spoj zanatskog majstorstva usavršavanog decenijama, najsavremenijih tehnologija i najboljih materijala. U njega je ugrađeno samo ono što poseduje dokazana svojstva u skladu sa najvišim proizvođačkim standardima – sastav ovog dušeka u potpunosti odgovara deklaraciji s kojom Vam je isporučen. Kvalitet ovog dušeka je dostignuće koje počiva na neprekidnom unapređenju naših znanja i osluškivanju želja naših kupaca.

GARANTNI LIST

Garancija od 15 godina se odnosi na nepromenljivost svojstva Šlarafija sistem ručno rađenog opružnog jezgra, pod uslovom da se dušek održava prema uputstvu za korišćenje koje Vam prilažemo uz svaki garantni list prilikom isporuke dušeka na Vašu adresu.

Vaš dušek sa ručno rađenim žičanim jezgrom predviđen je da stoji na ravnoj solidnoj površini odgovarajuće nosivosti.

Uslovi i postupak garancije:

 • Sve garantne popravke obavlja ovlašćeni servis. Intervencije izvršene od strane neovlašćenog servisa povlače prekid važenja garancije. Takvi zahtevi nisu predmet garancije.
 • Garantni rok proizvoda počinje od prvog dana kada Vam je proizvod isporučen.
 • Kupac je dužan da obezbedi uslove da proizvod bude tretiran u skladu sa ovom garancijom kao i da se pridržava uputstava o upotrebi proizvoda. 

Garancija ne pokriva sledeće:

 • Sleganja „sendvič“ materijala kojima je jezgro obloženo,
 • ako proizvod nije korišćen u skladu sa uputstvom za upotrebu i priloženom dokumentacijom,
 • štetu nastalu usled nepropisnog korišćenja proizvoda (cepanje, pregorevanje, prljanje, prekomerno izlaganje suncu, pojava buđi, habanje…)
 • štetu nastalu usled neodgovarajućeg korišćenja, između ostalog dugotrajno ili jako savijanje proizvoda, korišćenje neodgovarajuće podloge…
 • štetu nastalu vremenskim nepogodama, poplavom, požarom, višom silom ili bilo kog drugog razloga izvan kontrole kompanije Šlarafija d.o.o.
 • korišćenje opasne materije koje mogu da utiču na svojstvo jezgra.

Napomena: U slučaju da se zahtev za reklamaciju ispostavi neosnovanim, kupac snosi troškove izlaska na reklamaciju po važećoj tarifi servisa.

Garancija važi samo ako je garantni list potpuno i pravilno popunjen i sa dokazom o kupovini.

Kupac ličnim potpisom potvrđuje da je primio robu i da prihvata uslove garancije.

Garancija ne isključuje niti utiče na ostala prava potrošača u vezi sa saobraznošću proizvoda.

Garantni list se izdaje i validan je samo za teritoriju Republike Srbije. 

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI KOJA SU VAŠA PRAVA I OBAVEZE KAO POTROŠAČA

UPUTSTVO ZA MANIPULACIJU I ODRŽAVANJE DUŠEKA KAO USLOVA VAŽENJA GARANCIJE (sa ručno rađenim opružnim jezgrom):

Vaš dušek sa ručno rađenim opružnim jezgrom predviđen je da stoji na ravnoj solidnoj površini odgovarajuće nosivosti.

 • Vaš dušek* je asimetrične strukture, pa ga nije potrebno okretati, već je predviđen za spavanje isključivo na strani na kojoj se nalazi komforni sloj dušeka
 • Dozvoljene su rotacije po uzdužnoj osi (uzglavlje/uznožje)
 • Dušek nije predviđen za dugotrajno sedenje (nije predviđen da se koristi kao dušek za „sofa” krevete)
 • Dušek nije predviđen za izlaganje ekstremnom ili dugotrajnom savijanju (ukoliko prilikom isporuke dušeka u krevet nije obezbeđena adekvatna prohodnost, kupac preuzima odgovornost za moguća oštećenja nastala prilikom savijanja dušeka, te se time ukida pravo na garanciju od 15 godina na ručno rađeno jezgro.)
 • Sleganje „sendvič“ materijala kojim je obloženo jezgro, odnosno smanjivanje ukupne visine dušeka je normalno vremenom i ne utiče na svojstva dušeka.
 • Pojedini slojevi u sastavu dušeka (npr. lateks pena, memory pena…) poseduju specifičan miris prolaznog karaktera koji nije štetan po Vaše zdravlje.

* Modeli Extra Diplomat i Diplomat Vintage poseduju komforne slojeve sa obe strane i predviđeno je da se na svakih 6 mjeseci okrenu po vertikalnoj i/ili horizontalnoj osi radi ravnomernog sleganja „sendvič“ materijala.

Šlarafijini saveti za održavanje higijene dušeka

Kako da održavate Vaš dušek sa ručno rađenim opružnim jezgrom

Vaš dušek ima takav sastav da obezbeđuje vazduhopropusnost. Za sprečavanje prodora tečnosti predlažemo spavanje na nepromočivim vazduhopropusnim navlakama tipa HYGIAIR by Schlarafia.

 • Za dušeke sa fiksnom navlakom dozvoljeno je povremeno brisanje vlažnom tkaninom bez agresivnih hemijskih supstanci
 • Ne preporučuje se dubinsko pranje/čišćenje, kao ni ručno pranje agresivnim metodama i hemikalijama. Ukoliko imate potrebu za dubinskim pranjem molimo Vas kontaktirajte klijent servis pružaoca usluge.

Kako da održavate Vašu skidajuću perivu navlaku dušeka

Skidajuća navlaka na vašem dušeku ima nekoliko funkcija. Obezbeđuje regulaciju vlage, optimalne mikroklimatske uslove, higijensku održivost postelje i upotpunjuje elastičnost komfornih slojeva. 

Održavanje: 

 • Mašinsko pranje na temperaturi do 40˚ C
 • Sušenje kačenjem
 • Hemijsko čišćenje perhloretilenom
 • Zabranjena upotreba izbeljivača
 • Ne preporučuje se centrifugiranje, kao ni mašinsko sušenje
 • Zabranjeno peglanje

  Napomena: Svako oštećenje skidajuće perive navlake nastalo usled nepravilnog održavanja ili primene mehaničke sile (kidanje etiketa i deklaracija, primjene oštrih predmeta), primene ekstremnih temperatura… od strane korisnika ne podleže garanciji.