VEZA SNA I IMUNOG SISTEMA

Dragi naši,

Kao što znate, Schlarafia u svom timu ima i stalno angažovane zdravstvene radnike koji svoje znanje i stručnost stavljaju na raspolaganje svima kojima je savet potreban.

Kada istupamo u javnost, uvek se pozivamo na zvanične podatke zdravstvenih organizacija, naučne članke i činjenice potkrepljene naučnim dokazima.

U jednom od mnogobrojnih radova na temu veze imunog sistema i kvaliteta spavanja pronašli smo sledeće zaključke.

Dakle, medicina već uveliko poznaje i objašnjava spregu kvalitetnog noćnog odmora i spremnosti imunog sistema da adekvatno odgovori na spoljašnje uticaje. U osnovi ovoga leži dvosmerna komunikacija između mozga i imunog sistema koji međusobno razmenjuju neurotransmitere, hormone i citokine, a održavanje ovih signalnih puteva u optimalnom nivou omogućava uredan 24-časovni ciklus spavanja i budnosti. Što je cirkadijalni ritam uređeniji, to će određene populacije ćelija koje učestvuju u imunom odgovoru i reparaciji oštećenog tkiva biti efikasnije tokom aktivne faze. Naročito se ističe značaj noćnog sna, i to njegove prve faze, na sekreciju hormona rasta i prolaktina koji utiču na promociju određenih citokina i umnožavanje subpopulacija T-limfocita, nasuprot prisutnom smanjenju lučenja kortizola, hormona poznatom po antiinflamatornom efektu.

Iako će i pojednostavljeno objašnjenje velikom broju čitalaca zvučati komplikovano, zaključak ovog i sličnih radova na ovu temu jeste da produženo ometanje spavanja, namerno skraćivanje njegovog trajanja, isprekidan san i provocirano buđenje dovodi do upadljivog smanjenja aktivnosti svih činilaca naše imuloške odbrane.

U ovom trenutku, sada kada nam je pružena prilika da ostanemo kod kuće, valjalo bi razmisliti o navikama koje smo do sada kreirali, oslušnuti šta nam organizam poručuje i testirati efekte dobrog sna.

Želimo Vam miran i okrepljujuć san i tu smo da Vam budemo podrška.

Vaša Schlarafia